top of page

הטבות התלמיד.ה:

אסור לפספס:

הכירו את המורה
מדור ראיונות המורים והמורות של אתר החדשות "מה חדש?"

הרגע נחת!
המדור החדש:

לכל ראיונות המורים והמורות של "מה חדש?" לחצו

חדשות
כל החדשות של אתר החדשות "מה חדש?"

לכל החדשות של "מה חדש?" לחצו

ספורט
מדור הספורט של אתר החדשות "מה חדש?"

לכל חדשות הספורט של "מה חדש?" לחצו

פרויקטים
מדור הפרויקטים הבית-ספריים של אתר החדשות "מה חדש?"

לכל הכתבות על הפרויקטים לחצו

הכירו את המורה
מדור ראיונות המורים והמורות של אתר החדשות "מה חדש?"

לכל ראיונות המורים והמורות של "מה חדש?" לחצו

"מה קורא?"
מדור הספרות והקריאה של אתר החדשות "מה חדש?"

לכל ביקורות הספרים של "מה חדש?" לחצו

תרבות
מדור התרבות של אתר החדשות "מה חדש?"

לכל התרבות של "מה חדש?" לחצו

אחד/ת שיודע/ת
מדור הרכילות של אתר החדשות "מה חדש?"

לכל הרכילויות של "מה חדש?" לחצו

מתכון העיתון
מדור המתכונים של אתר החדשות "מה חדש?"